Vrijednosti su oni principi za koje se zalažemo ili bar od kojih ne odustajemo! Vjerovanje može nadići mnoge poteškoće a vrijednosti su temelj svake vjere. Inspire metodologija između ostaloga ispituje i poziva se na čovjekove vrijednosti.

Do sada smo proučavali ljudske vrijednosti, pozivali se na njih i ispisivali ih na kompanijskim plakatima kako bi većina njih bila zajednička svim zaposlenicima.

Ovako je sve dok se nešto novo, drugačije i značajno ne dogodi u našem životu, da nas pokrene na drugačije razmišljanje ili tumačenje određenih pojava. A situacija je danas baš takva.

Postoji više različitih pristupa u proučavanju vrijednosti, no sve možemo svesti na temeljne ciljeve koje želimo ostvariti i na temeljne potrebe koje se svakodnevno trudimo zadovoljavati. Naše vrijednosti mogu biti moćsloboda, nezavisnostsigurnost, ...  I one se mijenjaju ovisno o situaciji. Današnje vrijednosti svakoga od nas suočenog s epidemijom koronavirusa, svakako bi bile zaštititi obitelj i ono najmilije, i to bismo bili spremni braniti „do smrti“!.

I to su čovjekove vrijednosti. No iz današnjeg iskustva s koronavirusom trebamo se zapitati: Ima li priroda svoje vrijednosti i brani li ih putem koronavirusa?

Jer članci koji zapinju za oko su:

Vidi se iz svemira!

Značajno smanjenje emisije dušikovih dioksida, ugljikovih monoksida i dioksida zbog izolacije, prvo iznad Kine a onda i iznad Italije;

U Veneciji nikada čišći kanali, voda prozirna, vide se ribice, labudovi plivaju,…

Ako je čovječanstvo preuzelo vrijednost moć, i zaboravilo na sve drugo oko sebe, posebice na prirodni svijet koji nas okružuje i koji nam omogućuje život, da li je moguće da je priroda odgovorila braneći svoju vrijednost ljubav za sve?

Kao što mi branimo naše vrijednosti kada su napadnute, da li je moguće da se i priroda ponaša na isti način?

Trebamo se zapitati, da li je priroda ovo napravila kako bi zaštitila svoje vrijednosti? I u konačnici spasila i nas i naše vrijednosti?